Expert na systemický koučink a přístup

SMYSL, UŽITEČNOST, POMOC ZKOMPETENTNĚNÍ

Všechny kroky naší činnosti řídí tyto 4 základní ukazatele. Vždy sami sobě a také našim klientům pokládáme zásadní otázky:

Co je SMYSLEM aktuálních činností? Jaký SMYSL bude mít požadovaná změna, pro koho a vůči čemu?

Je to, co děláme UŽITEČNÉ? Komu? Jaké situaci či jakému záměru? Nejefektivnější POMOC, kterou můžeme poskytnout, je pomoc pracovníkovi, aby si SÁM našel to JEHO nejlepší ŘEŠENÍ.

Je důležité, aby si pracovníci ze spolupráce s námi odnesli schopnost řešit v budoucnu probíranou problematiku či obdobné situace bez naší pomoci a stali se KOMPETENTNÍMI.

Pro naplnění našeho poslání používáme metody, které vycházejí z VĚDECKÝCH POZNATKŮ fungování MOZKU a lidské MYSLI, ale samozřejmě i z PRAXE odborníků v oblasti MANAGEMENTU, LIDSKÝCH ZDROJŮ, MARKETINGU a OBCHODU. Tato symbióza na první pohled neslučitelných oblastí nás opravňuje k tvrzení, že jsme schopni KAŽDÉMU jednotlivci či každé společnosti nabídnout ŘEŠENÍ NA MÍRU, při zachování jejich SVÉBYTNOSTI. To vše samozřejmě ve spolupráci s našimi partnery.

A k tomu máme nejúčinnější nástroje, kterými je pro jednotlivce a malé skupiny SYSTEMICKÝ KOUČINK a pro firmy či jejich části transformační změnový systém COMPASS.

Jsme tudíž připraveni, jak nejefektivnějším SYSTEMICKÝM KOUČOVÁNÍM či SEMINÁŘI, anebo komplexním řešením pod značkou COMPASS, pomoci k Vašemu úspěchu. Veškeré moduly jsou vzájemně kombinovatelné. Společně najdeme tu nejlepší kombinaci pro Vás.

Cítíme i společenskou odpovědnost, proto se náš tým skládá více jak z 50% zaměstnanců se zdravotním postiženým, kterým dáváme možnost seberozvoje a užitečnosti.

Leoš Kubíček Majitel společnosti

Pro naplnění našeho poslání používáme metody, které vycházejí z vědeckých poznatků fungování mozku a lidské mysli, ale samozřejmě i z praxe odborníků v oblasti managementu, lidských zdrojů, marketingu a obchodu. Tato symbióza na první pohled neslučitelných oblastí nás opravňuje k tvrzení, že jsme schopni každému jednotlivci či každé společnosti nabídnout řešení na míru, při zachování jejich svébytnosti. To vše samozřejmě ve spolupráci s našimi partnery.

Jsme tudíž připraveni, jak nejefektivnějším SYSTEMICKÝM KOUČOVÁNÍM či SEMINÁŘI, anebo komplexním řešením pod značkou COMPASS, pomoci k Vašemu úspěchu. Veškeré moduly jsou vzájemně kombinovatelné. Společně najdeme tu nejlepší kombinaci pro Vás.

Leoš Kubíček

Majitel společnosti