Školení, semináře

Všechny školení, semináře, tréninky a workshopy vycházejí z INDIVIDUÁLNÍCH potřeb každého zákazníka. Do detailu si společně VYJEDNÁME zadání a na jeho základě nabídneme INDIVIDUÁLNÍ řešení. Všechny školení, semináře, tréninky a workshopy vycházejí ze zásad SYSTEMICKÉHO PŘÍSTUPU, kdy mají účastníci dost prostoru si na důležité body přijít sami (jsou cíleně k tomuto stimulováni lektorem) a následně tyto body aplikovat během trénování potenciálních situací formou workshopu. Pro posílení efektivity jednotlivých školení, seminářů, tréninků či workshopů nabízíme i SUPERVIZI v rámci spolujízd v terénu (OZ, KAM, ASM…) či INDIVIDUÁLNÍCH KOUČINKŮ problémových či strategických témat. Abyste si dokázali udělat rámcovou představu, co řešení může obsahovat, nabízíme přehled základních témat:

Školení, semináře, výcvik, workshop – a v čem vidíme rozdíl?

Školení je asi nejpoužívanější slovo pro způsob vzdělávání dospělých. Slovo školení v nás nejčastěji evokuje dlouhý a neefektivně strávený čas někde v přednáškové místnosti, kdy veškeré prezentace jsou většinou pouze v teoretické podobě. Proto se v našem názvosloví objevuje školení jen zřídka.

Raději se zaměřujeme na modernější slovní spojení, která jsou více provázána na osvojování si nových metod formou praktických cvičení. Nejčastější je u nás workshop popřípadě i výcvik.

Workshop je z naší strany vnímán hlavně jako interaktivní forma nabývání znalostí a dovedností. Samo označení workshop dává jednoznačně směr k tomu, že převážná část doby jeho trvání cca 50% je o praktické sebezkušenosti.

Výcvik je ve vnímání naší společnosti postaven tak, aby jeho teoretický obsah nezabere více jak 30% celého času daného tématu. Opravdu to znamená, že cca 70% výcviku jsou jeho účastníci zapojeni do reálné práce.

Seminář jako model kompozice více teorie je námi využíván hlavně v případě, že je nutné předat zásadní know-how, kdy pro jeho pochopení musíme zabrouzdat do vědních základů. Na druhou stranu je při použití modelu seminář kladen větší důraz na provázání s jednotlivými procesy v rámci zadávací firmy.