Ing. Vratislav Kulhánek Dr. h.c. BCF, Vratislav Kulhánek, Holistic management

Expert pro oblast krizového řízení, transformace firem, řízení rizik, kvality, nákupu a Corporate Governance

Své zkušenosti čerpal v oblasti strojírenství a automotive, kdy od devadesátých let působil v nejvyšším vedení společnosti Motor Jikov (1987 - 1991), následně jako Výkonný ředitel společnosti Robert Bosch, s.r.o. v Českých Budějovicích (1992 - 1997) a posléze jako předseda představenstva Škoda Auto a.s. a následně ve stejné společnosti jako předseda dozorčí rady (1997 - 2007). Nyní se specializuje na transformační projekty firem, jejich zefektivnění a správné strategické nastavení.

Formální vzdělání získal na Vysoké škole ekonomické v Praze a na European Business School Prague

V průběhu své kariéry působil a i nadále působí ve správních radách nejrůznějších společností či organizací: Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, AAA Auto Group, N.V., Stelon, s.r.o., Akuma, a.s., Český svaz ledního hokeje, Vládní rada pro výzkum a vývoj, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Sdružení automobilového průmyslu, Institut členů správních orgánů, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Karlova, Univerzita v Liberci, Mezinárodní obchodní komora (ICC, Paříž)