Co je koučink?

Koučink je jedna z českých verzí anglického originálu coaching. Jeho další česká podoba je koučing. Protože jsou všechny tři verze používané, budou i součástí textu níže.

Pokud se na koučink podíváme z pohledu metodiky, tak se jedná o rozhovor, který směřuje ke chtěným změnám myšlení, chování a jednání koučovaného. Těchto změn dosahuje kouč kladením mnoha různých otázek, díky kterým si koučovaný přichází na svá řešení sám. A právě toto je hlavní důvod, proč je koučing jako metoda mnohem efektivnější, než tradiční formy zvyšování výkonu, jakými jsou školení, direktivní řízení apod.

Je dobré mít na paměti, že i coaching má různé podoby a také úrovně efektivity.

Nejčastěji se můžete setkat s označením Business coaching. Tato koučovací metoda vychází nejčastěji ze základů Inner game a GROW metodiky pánů Timothy Galweye a Johna Whitmora. Tento styl, jak jeho zařazení Business coaching napovídá, se nejvíce prosadila právě v té obchodní rovině. Bohužel se často stává, že někteří koučové si osvojili jen některé fragmenty koučování a tím deformují pohled na koučink, jako opravdu efektivní metodu.

Dalším, dnes ne tak hojně využívaným stylem je Psychologický koučink, který primárně pracuje s psychikou a osobností koučovaného. Právě v oblasti osobnostní je tato metoda ještě účinnější, než výše uvedený Business coaching.

Určitou novinkou pomalu se prosazující v posledních 10 letech je Systemický koučink. Od výše uvedených forem se liší nejen hlubokými vědními kořeny, které sahají přes několik vědních oborů, jakými jsou například psychologie, filozofie, fyzika, práce s živými systémy, disipativní struktury apod. Jeden z pilířů, kterým se systemický coaching liší od ostatních forem je, že akceptuje principy živých systémů a navíc je ještě reflektuje. Další pilíř umožňuje koučovanému si nejen najít svou cestu, ale díky detailnímu popisu neproblémového vztahu, včetně všech situací a komunikací__v něm, si jej ukládá do __podvědomí. To umožňuje koučovanému snadnější a přirozenější aplikaci růstu jeho výkonu či překonávání překážek.

Koučink je velice efektivní metoda. Dobrým koučem se však nemůže stát každý. Mimo jiné je k tomu zapotřebí i velká empatie, asertivity, ale také chuti se stále vzdělávat. To je i důvodem, proč je koučing relativně dražší než ostatní metody. Hodinová sazba je počítána v tisících korunách. Je velice podezřelé, když někdo nabídne cenu pod 3 500 Kč za hodinu. Je také běžné, že se cena u těch nejlepších vyšplhá nad 10 000 Kč za hodinu.