Holistic Management

Holistic Management je garantované zlepšení výkonu firem, týmu a jednotlivců při maximální angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců.

Skládá se ze 3 navzájem provázaných a podporujících se součástí - Vraťme firmám srdce, Kompetenční Akademie® a Health Tuning®.

Vraťme firmám srdce - projekt zaměřený na pomáhání firmám. Základem tohoto konceptu je zvyšovat výkon firem, zlepšovat firemní kulturu, měnit návyky zaměstnanců a jejich angažovanost a to vše přes strategické nastavení společnosti.

Kompetenční Akademie® - výukový systém zaměřený na předávání a osvojení praktických dovedností a znalostí všem absolventům. Nové kompetence ihned pomohou účastníkům v jejich praxi a zjednoduší jim jak profesionální, tak osobní život.

Health Tuning® - projekt zaměřený na psychické a tělesné zdraví účastníků, ať už se jedná o ředitele nebo majitele společností, vrcholový management nebo mistry výroby, tak i vrcholové sportovce.

Ostatně více se můžete dočíst na hlavních stránkách Holistic Management.