Systemický koučink – individuální

(kouč a 1 pracovník)

Cíl:

  1. Zkompetentnit pracovníka pro řešením problémů či situací, se kterými si zatím nedokázal poradit.
  2. Maximálně efektivní využití pracovníkových znalostí a dovedností pro řešení náročných projektů či zadání
  3. Hledání cest ve složitých osobních situacích

Systemický koučink je doposud nejefektivnější forma koučovacího rozhovoru, ve které je spojena metodika koučování s vědními obory, jakými jsou systemický přístup a konstruktivismus. Jednoznačným potvrzením jeho účinnosti a efektivity je to, že se systemický koučink nasazuje ve chvílích, kdy všechny ostatní běžné postupy neuspěly. Krok za krokem pomáhá kouč využívající systemický koučink pracovníkovi najít jeho cestu pro požadovanou změnu v jeho chování a jednání vůči definovanému problému. Výstupy jsou jednoznačně měřitelné!

Naše vědomí je schopné využívat cca 8% kapacity mozku. Činnost této již tak malé části je redukována a__ ovlivňována__ dosavadními zážitky a zkušenostmi. Díky tomu jsme si v sobě vytvořili určité bariéry (hranice), přes které se sami nedokážeme přenést či je překonat. Díky systemickému přístupu je právě kouč praktikující systemický koučink tím průvodcem, který pracovníkovi ukáže cestu, jak se z tohoto zajetí svých návyků, zvyků a pravd dostat ven. Toto prolomení bariér následně umožňuje vidět svět kolem v nových perspektivách a souvislostech. Tím se otvírají i nové možnosti hledání řešení problémů. Následná konstrukce bezproblémového stavu umožňuje toto nastavení uložit do podvědomí a následně s ním pracovat.

Zaujala Vás metodika natolik, že byste ji chtěli ovládat? Přihlaste se na veřejný Holistic Management Coaching.