OVB Allfinance

Měli jsme zatím pouze úvod do problematiky koučingu, ale převzali jsme řadu poznatků již z tohoto úvodu do našich interních školení. Např.

-úloha příznivých vjemů, pocitů - hledání vazeb mezi příznivými vjemy, pocity klienta z minulosti s navázáním na komunikaci o jeho potřebách při analýze

-systém vedení spolupracovníka k řešení, cíli soustavou otevřených otázek

-dtto při práci s klientem

Velmi zajímavý byl úvod do problematiky ovlivnění filtrů, úlohy strategických cílů apod. Jednoznačně výborný úvod do dalších školení, tréninků atd.

Pomohlo nám to k tomu, že jsme dosáhli nejlepšího skupinového výsledku za 2 pololetí 2012 v oblastním vedení

Ing. Karel Tomšovský