Konstruktivismus

Je skupina sociologických směrů, které říkají, že sociální realita není jednotlivci objektivně dána jako fakt, ale je stále znovu konstruována v rámci sociální komunikace. Zásadní roli při konstruování sociální reality hraje jazyk. Díky němu a historicky vnímaným významům slov si každý z nás vytváří (konstruuje) svou objektivní realitu v rámci daného sociálního systému. Z tohoto důvodu je každý rozhovor více či méně pochopené nedorozumění. A to je právě důvod, proč často i pregnantně podaná rada či zadaný úkol není přijímatelem správně pochopen a akceptován. My jsme schopni těchto „nedorozumění“ maximálně využít ve prospěch pracovníka, kdy právě při spojení s koučovacími metodami a systemickým přístupem si pracovník „svou realitu“ konstruuje sám, na základě řízených podnětů. Tím odpadá finální nedorozumění ohledně zadání.