Systemický přístup

Systemika je vědním oborem, který se zabývá chováním sociálních systémů. Základním pohledem systemiky je fakt, že každý živý systém (živým systémem je člověk, tým, skupina spojovaná stejným tématem) je samoutvářející. To v praxi znamená, že pokud chceme od takovéhoto systému změnu chování, je velice neefektivní, tuto změnu „dodávat z venku“ (klasické nařizování, vzdělávání či poradenství). Systemický přístup (systemika) nabízí unikátní způsob řízených podnětů pro živý systém, který je schopen s těmito podněty efektivně pracovat a sám od sebe na jejich základě požadovanou změnu vytvářet. Což přináší maximální efektivitu, neboť vytvářená změna je výtvorem živého systému, a tím i chtěnou změnou pro živý systém. Systemický přístup ve spojení s koučovacími metodami umožňuje maximální možnou efektivitu při požadování změny chování pracovníka či skupiny pracovníků vůči nastalému problému.