K zamyšlení

Je trvale udržitelný růst reálný? "NE" říká Ing. Vratislav Kulhánek BCF, Vratislav Kulhánek, Holistic management

Na nedávném Kick off workshopu, který naše společnost pořádala pro jednu strojírenskou společnost, jež náleží mezi špičky ve svém oboru, jsme s kolegou Ing. Vratislavem Kulhánkem diskutovali o hranici udržitelného růstu.

Cituji: "Mám na to jiný názor než většina odborníků. Myslím si, že je to blbost. Přece žádný strom neroste do nebe. Vždyť ani v přírodě nic takového nefunguje. Máme snad 1000 metrů vysoké stromy?"

Jeho názor mne velmi zaujal a vedl mne k zamyšlení. Jak toto funguje ve společnosti? V přírodě, když strom dosáhne své maximální výšky dané mu jeho genetickou výbavou, tak usychá a na jeho ztrouchnivělém mrtvém anorganickém těle vyrůstají nové biologické organismy. Starý strom tak dal možnost růstu nových stromů.

V přírodě má vše svůj životní cyklus, kdy z původního organismu se postupně stává organismus nový. Dalo by se říci, že tento evoluční proces je životním cyklem přírody.

Osobně se poslední desetiletí věnuji propojování poznatků z ekonomiky, businessu, psychologie a dalších vědních oborů s přirozenými postupy a pravidly fungování přírody.Tyto poznatky následně využívám ke zlepšování výkonu firem, týmů i jednotlivců. Mohu konstatovat, že v týmu, kde nedochází k postupné obměně jeho členů nebo aktualizaci společného tématu (vize, smyslu či hodnot), se začnou objevovat degenerativní změny a organismus umírá. Je to analogie přírody, i když se jedná o lidské společenství, v němž přetrvává utkvělá představa toho, že původní struktura či nastavení jsou dokonalé a tudíž neměnné. Tato představa způsobuje, že se daný organismus není ochoten přizpůsobit, což ho nakonec stojí život. A největším paradoxem je, že tyto principy odmítání změny nám sama příroda dala do vínku.

A jak je to s firmami a jejich produkty? A co jejich vnitřní struktura? Jak se na tuto problematiku díváte Vy?