Květen 2016

Je trvale udržitelný růst reálný? "NE" říká Ing. Vratislav Kulhánek BCF, Vratislav Kulhánek, Holistic management

Na nedávném Kick off workshopu, který naše společnost pořádala pro jednu strojírenskou společnost, jež náleží mezi špičky ve svém oboru, jsme s kolegou Ing. Vratislavem Kulhánkem diskutovali o hranici udržitelného růstu.

Cituji: "Mám na to jiný názor než většina odborníků. Myslím si, že je to blbost. Přece žádný strom neroste do nebe. Vždyť ani v přírodě nic takového nefunguje. Máme snad 1000 metrů vysoké stromy?"

Jeho názor mne velmi zaujal a vedl mne k zamyšlení. Jak toto funguje ve společnosti? V přírodě, když strom dosáhne své maximální výšky dané mu jeho genetickou výbavou, tak usychá a na jeho ztrouchnivělém mrtvém anorganickém těle vyrůstají nové biologické organismy. Starý strom tak dal možnost růstu nových stromů.

V přírodě má vše svůj životní cyklus, kdy z původního organismu se postupně stává organismus nový. Dalo by se říci, že tento evoluční proces je životním cyklem přírody.

Osobně se poslední desetiletí věnuji propojování poznatků z ekonomiky, businessu, psychologie a dalších vědních oborů s přirozenými postupy a pravidly fungování přírody.Tyto poznatky následně využívám ke zlepšování výkonu firem, týmů i jednotlivců. Mohu konstatovat, že v týmu, kde nedochází k postupné obměně jeho členů nebo aktualizaci společného tématu (vize, smyslu či hodnot), se začnou objevovat degenerativní změny a organismus umírá. Je to analogie přírody, i když se jedná o lidské společenství, v němž přetrvává utkvělá představa toho, že původní struktura či nastavení jsou dokonalé a tudíž neměnné. Tato představa způsobuje, že se daný organismus není ochoten přizpůsobit, což ho nakonec stojí život. A největším paradoxem je, že tyto principy odmítání změny nám sama příroda dala do vínku.

A jak je to s firmami a jejich produkty? A co jejich vnitřní struktura? Jak se na tuto problematiku díváte Vy?

Prosinec 2015

Září 2015

Health Tuning®

Health tuning

Základním principem metodiky Health Tuning® je propojení oborů z oblastí péče o tělesné a duševní zdraví člověka. Obor Health Tuning® se dívá na klienta komplexně, vnímá ho jako součást určitého sociálního prostředí (rodiny, pracovního týmu atp.), ve kterém mu pomáhá „vyladit“ nastavení jeho těla a mysli. Cílem oboru Health Tuning® je odstranění nebo potlačení nežádoucích psychosomatických projevů (stresových stavů, migrén, bolestí krční a bederní páteře, zažívacích obtíží, kardio vaskulárních poruch atp.) ze života klienta, tak aby se mohl opět naplno zapojit do činností ve svém pracovním či osobním životě.

„O tom, jak se bude člověk každé ráno cítit si rozhoduje sám. Někdy ale potřebuje pomoc, aby měl snadnější možnost volby.“

Již brzy budou spuštěny samostatné webové stránky nového oboru Health Tuning® - www.health-tuning.cz

Health tuning® struktura

Červen 2015

Obdrželi jsme certifikát Prověřené společnosti od Centra výzkumu názorů klientů s.r.o. na kvalitu našich služeb. Všem našim zákazníkům děkujeme!

Květen 2015

Dnes jsme získali informaci, že společnost BCF s.r.o. se stala držitelem ochranné známky __Kompetenční akademie__-- obrázek --

Duben 2015

BCF Velikonoční přání

Březen 2015

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity se stala garantem vzdělávání Kompetenční akademie

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity

Únor 2015

Sekce pro vzdělávání

Jednatel naší společnosti Leoš Kubíček je členem Sekce pro vzdělávání při Hospodářské komoře České republiky.

Hlavní cíl:

Ve spolupráci s profesními svazy a odbornými partnery, včetně státních orgánů, vytvořit podmínky k rozvoji vzdělávacího systému v ČR s cílem udržet konkurenceschopnost v oblasti lidských zdrojů.

Leden 2015

Akreditace společnosti a výcviku od Ministerstva vnitra České republiky

Od 20.1.2015 je společnost BCF s.r.o. akreditována Ministerstvem vnitra a její program Kompetenční akademie pro vedoucí pracovníky. Tato akreditace nám umožňuje zpřístupnit tento unikátní výcvik vedoucím pracovníkům ve státní správě. Klikněte pro dokumenty o akreditaci BCF s.r.o. a o akreditaci Kompetenční akademie

VIP klub vzdělávacích institucí

Díky vysokému standardu poskytovaných služeb byla společnost BCF s.r.o. doporučena spokojenými zákazníky do VIP klubu prověřených vzdělávacích institucí Edumenu.cz

VIP

Listopad

Invest day na Ekonomické fakultě JIhočeské univerzity

Posláním projektu je podpořit rozjezd podnikatelských záměrů formou soutěže, ve které má každý z vás šanci získat. Aktivně jsme se zúčastnili v investorské roli této užitečné studentské soutěže. Více o projektu ZDE

Invest day a BCF

Říjen

Náhradní plnění

Již více jak 2 roky dáváme v naší společnosti příležitost k pracovnímu uplatnění lidem se zdravotním omezením. Díky tomu jsme schopni nabídnout našim klientů, jejichž podnikání toto neumožňuje, dodávku služeb s náhradním plněním.

Nejedná se o žádnou přefakturaci! Tito zaměstnanci u nás zajišťují telefonický kontakt s klienty, přípravy materiálů a organizaci výcviků.

Září 2014

PŘESTAŇTE SE VZDĚLÁVAT, ZÍSLEJTE DOVEDNOSTI!!!

Spustili jsme nový projekt Kompetenční akademie, který přinese absolutně nový pohled na osobní rozvoj.

Více o projektu najdete ZDE

Logo Kompetenční akademie

BCF na Facebooku

Najdete más také na našem Facebookovém profilu: BCF Facebook

PF 2014

Říjen 2013

V průběhu měsíce října se stala naše společnost realizátorem výcviků redaktorů v prpjektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. v oblasti multimédií reg. č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01123. Od října se rozbíhají první výcviková setkání na zásadní témata pro celé redakce společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. za účasti špiček v oblasti médií jak z České republiky tak ze zahraničí. Na realizaci se jako subdodavatel podílí také společnost Expertní skupina Callisto CZ, spol. s r.o.

Logo projektu

Září 2013

Kompetenční akademie má první lektory

V Jindřichově Hradci proběhlo 16. a 17.9. uzavření 10 denního výcviku lektorů Kompetenční akademie. První den tohoto v řadě pátého setkání si budoucí spolupracovníci vyzkoušeli na reálných účastnících, jak nově získané znalosti a dovednosti lektorovat. Druhý den probíhal v duchu supervize dne předchozího. Závěr druhého dne patřil předání certifikátů absolventů výcviku lektora Kompetenční akademie. Více o celém projektu se dovíte na webových stránkách Kompetenční akademie

Úvod do PERFORMANCE TUNING®

13.9.2013 se studenti MBA na VŠE prostřednictvím zástupce společnosti BCF s.r.o. poprvé seznámili s oborem PERFORMANCE TUNING®. Tento MBA program je zaměřen pro již aktivně praktikující manažery převážně z oblasti středního školství. Mnohé účastníky této výuky obor natolik inspiroval, že se rozhodli vstoupit do projektu realizovaného naší společností Řešení neřešitelného pro Expertní skupinu Callisto CZ s.r.o. ve Zlínském kraji.

10.9.2013 se v Plzni za podpory JCI West Bohemia sešla řada zástupců západočeských společností, aby se v průběhu půldenního workshopu seznámili se způsobem, jak zvyšovat výkon firmy i v této nelehké době. Obor PERFORMANCE TUNING® přichází s jedinečným přístupem, který respektuje přirozené procesy v komunikacích díky tomuto je dokáže na maximum využívat. To vše s ohledem na maximální zainteresovanost zaměstnanců ve spojení s jejich spokojeností a angažovaností. I proto jsou společnosti, které metod oboru využívají výrazně efektivnější při dosahování cílů a využívání vnitřního potenciálu lidí i celé společnosti.

Srpen 2013

Interní lektor a učící se organizace

JAIP Leoš Kubíček

Na sklonku léta (27.-28.8.2013) proběhlo ve spolupráci s JAIP o.p.s. velice zajímavé školení, na kterém se zástupci vybraných jihočeských společností setkali s pohledem na zásadní kompetence interního lektora a také s nastavením principů organizace vycházející z objevů profesora Ilji Prigogina laureáta Nobelovy ceny (objev Disipativních struktur), která umožňuje nastavit celou organizaci tak, že je na čtvrtletní bázi neustále upravována vůči vnějšímu, ale i vnitřnímu prostředí a jejich potřebám.

Školení Time management nova generace

20.8.2013 proběhlo na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity školení, které zorganizovala společně se společností BCF s.r.o. organizace JCI Czech republic (Hospodářští junioři Jihočeského kraje o.s.) na téma Time management nové generace. Cílem účastníků bylo najít způsob, jak se aktuálně poprat s nedostatkem času. Dnešní moderní doba přináší mnoho nároků na řešení nastalých situací v co nejkratší době. Jak se s tímto fenoménem vyrovnat a mít při tom všem čas i na svůj osobní život? Základním přístupem je práce s prioritami, smyslem činností a uvědomění si svých rolí jak v pracovním, tak sobním životě. O detailech, jak si toto vše nastavit a zorganizovat, si sami účastníci během školení vyzkoušeli. Každý si odnesl připravený přehled svých rolí a plán jejich naplnění v časovém rozložení diáře.

Setkání komise Odborného vzdělávání Plzeňského kraje

- popis obrázku -

14.8.2013 se jednatel společnosti BCF s.r.o. zúčastnil dalšího společného zasedání komise Odborného vzdělávání, která se schází při Plzeňském kraji. V této komisy se setkávají zástupci státní správy, zaměstnavatelů, klastrů, hospodářských komor, vdělávacích institucí a dalších organizací, aby společně našli způsob, jak krátkodobě, tak i dlouhodbě vyřešit nedostatek pracovníků v oblasti strojírenství, ale i služeb. Cílem komise je práce v několika sekcích, které mají připravit doporučení pro kraj, jak s danou situací do budoucna zacházet. Jeden z výstupů sekce, které se aktivně účastníme je nový slogan Technika má zlaté dno.

Školení Time management nova generace

- popis obrázku -

13.8.2013 proběhlo setkání členů a příznicvů lokální organizace JCI West Bohemia v Plzni, které zorganizovalo společně se společností BCF s.r.o. školení na téma Time management nové generace. Cílem účastníků bylo najít způsob, jak se aktuálně poprat s nedostatkem času. Dnešní moderní doba přináší mnoho nároků na řešení nastalých situací v co nejkratší době. Jak se s tímto fenoménem vyrovnat a mít při tom všem čas i na svůj osobní život? Základním přístupem je práce s prioritami, smyslem činností a uvědomění si svých rolí jak v pracovním, tak sobním životě. O detailech, jak si toto vše nastavit a zorganizovat, si sami účastníci během školení vyzkoušeli. Každý si odnesl připravený přehled svých rolí a plán jejich naplnění v časovém rozložení diáře.

Červenec 2013

Účast na JCI Academy Japonsko

V období 4. - 13.7.2013 se majitel společnosti BCF s.r.o. účastnil jako jediný zástupce České republiky unikátní akademi v Japonské Fukuyamě. Tohoto unikátního výcviku se zúčastnilo 65 zástupců 65 zemí a dalších 100 účastníků z Japonska. Hlavním tématem byl interkulturální leadership spojený s principy Tsunagary za účelem prohloubení dovedností při budování mezinárodních sítí (global networker).Leoš Kubíček JCI academy

Červen 2013

Podpora povodní zasažené PutimiJCI Putim

Společnost BCF s.r.o. se aktivně zapojila do organizace sbírky, kterou organizovala organizace Junior Chamber International (JCI ČR). Jednatel společnosti v roli Lokálního prezidenta jihočeské JCI se sešel se starostou obce a se zástupci jím 6 vytipovaných rodin, kde se svými kolegy z JCI West Bohemia předal formou podepsání darovacích smluv 240 000 Kč. Naše společnost se na tomto daru podílela taktéž několika tisícovou podporou.

Duben 2013

Kompetenční akademie: Umění používat znalosti

Rozhovor s majitelem společnosti BCF s.r.o. Leošm Kubíčkem o unikátním projektu připravovaném pro Jihočeské zaměstnavatele. Článek najdete na serveru Budějcká drbna ze dne 29.4.2013 ZDE

První setkání výcviku Performace Tuning® Coaching

Ve dnech 17.4. - 19.4.2013 probíhalo v hotelu v Čertousyprvní výcvikové setkání Performace Tuning®__Coaching. V tomto prvním bloku se 6 účastníků seznámilo s vědními základy oboru __Performace Tuning®.Petr Kallista skupina výcviku Performace Tuning®Coaching

Únor 2013

- popis obrázku -

V podvečer 5.2.2013 se v prostorách Hospodářská komory hlavního města Prahy sešlo řada lidí z oblasti podnikání, neziskového sektoru i akademické půdy, aby se sektali s výjimečným hostem diskusního cyklu SETKÁNÍ S... Davidem Brožem, generálním ředitelem společnosti Velux Česká republika a Slovensko. Téma Bezbariérová organizace vzbudilo velké diskuse. Mnozí účastníci byli překvapeni, že je možné zrušit interní hierarchii společnosti a nechat zásadní organizační postupy na správně využívané Vizi a hodnotách.

Listopad 2012

- popis obrázku - Management 21.století přednáška Davida Brože, kouče a Generálního ředitele společnosti Velux Česká republika s.r.o. na Jihočeské univerzitě

Další ze série přednášek organizovaných AIESECem a Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity se konala 6.11.2012 v prostorách Jihočeské univerzity. David Brož prezentoval studentům velice unikátní přístup, který zavedl v jím řízené společnosti, kdy zrušil oficiální hierarchickou strukturu, která bránila otevřené komunikaci. Vše se nyní opírá o srozumitelnou vizi a společně vyznávané hodnoty.

Říjen 2012

Magnetizující prezentace aneb __jak překonat strach__Leoš Kubíček

První ze série přednášek organizovaných AIESECem a Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity se konala 31.10.2012 od 17 hodin v sále Bobík, kde přednášel ředitel společnosti BCF s.r.o. Leoš Kubíček. K překvapení organizátorů se sešlo více jak 250 studentů, kteří se aktivně do přednášky o tom, jak prezentovat, jak využívat přirozenost a prožitek aktivně zapojovali. Největší zájem vzbudily informace o objemu dat, kterými disponuje náš mozek a postup, jak pracovat s fyzickou kotvou proti strachu. A jak přednáška zaujala? Ještě jednou díky za báječný včerejšek, nasadil jsi dalším speakerům vysokou laťku! Ing.Radim Dušek - Kariérní centrum Jihočeské univerzity

2. Národní konference JCI Plzeň - Podnikání svobodné a transparentní Leoš Kubíček na JCI konferenci

19.10.2012 Proběhla v pořadí již druhá národní konference občanského sdružení JCI, která se zaměřovala na otázky svobody a transparentnosti v podnikání. Na konferenci vystoupilo mnoho zajímavých hostů hlavně z oblasti antikorupčních iniciativ a dalších organizací, zabývajícící se těmito tématy. Mezi vystupujícími byli Martin Hausenblas z Podnikáme bez korupce, Janusz Koniecny z Nadačního fondu proti korupci a zástupci unikátnícestovní kanceláře Corrup tour. Na závěr celého odpoledne proběhla panelová diskuse moderovaná Leošem Kubíčkem. Více najdete ZDE

Září 2012

Představení výcviku PERFORMANCE TUNING® Koučování v roli managera - koučovací přístup.

26.9.2012 Proběhlo v sídle Jihočeské hospodářské komry setkání 20 zástupců jihočeských zaměstnavatelů nad tématem představení výcvikového modulu vhodného pro každodení používání koučovacího přístupu při vedení týmů. Velký zájem vzbudila prezentace rychlého zkompetentňovacího modelu formou 3 základních otázek, které si hned účastníci mohli odnést.

Červen 2012

SETKÁNÍ S... tentokrát s PETREM KALLISTOU na téma MANIPULACE VE VYJEDNÁVÁNÍ Petr Kallista

Dne 14.6.2012 se od 16:30 sešlo v Jihočeském hotelu Budweis 15 zástupců podnikatelů, manažerů a živnostníků, které zaujalo téma pokračování tohoto diskusního cyklu. V průběhu pozdního odpoledne se účastníci aktivně doptávali na to, jak manipulaci v rámci jednání rozpoznávat, a jak je případně používat. Nejčastější dotaz směřoval na etiku používání těchto technik a pak také na konkrétní předvedení několika příkladů, aby si účastníci na vlastní kůži mohli "manipulaci" řízenně zažít.

Zásadním sdělením bylo pro přítomné i to, jak je snadné zapojovat do komunikace naše geniální nevědomí, ve kterém se každou sekundu našeho života ukládá 37 GB informací, ze kterých dokážeme ovšem efektivně využívat pouze 2 000 b. Pro využití tohoto obrovského potenciálu se použivají dva záladní postupy, které má každý z nás dané do vínku již od přírody - buď informace pravidelně opakujeme a tím komunikuje s nevědomím nebo s předávanou informací spojíme silný, libý emocionální prožitek.

Více se dočtete v článku, který o této akci vydal Deník a najdete ho ZDE

Veřejný výcvik prezentačních dovedností - jinak. Leoš Kubíček - Magnetizující prezentaceVe dnech 5.a.6.června zorganizovalo občanské sdružení JCI - Hospodářských juniorů Karlovarského krraje pro své členy a odbornou veřejnost dvoudenní školení s názvem Magnetizující prezentace. V rámci tohoto školení představil Leoš Kubíček zcela nový pohled na prezentační dovednosti. Bylo až fascinující sledovat posuny účastníků a jejich "objevy" postupů a technik, které mnozí používají intuitivně, ale nedokážou je používat řízenně. Jak zařídit předání klíčových informací publiku? Jak řídit to, co si odnášejí? Jak překonat svá omezení (tréma paod.)? Na tyto otázky nacházeli účastníci v průběhu výcviku své odpovědi. Dozvěděli se, jak pracuje náš mozek, jak zapojovat své nevědomí i nevědomí publika, jak pracovat s kotvami a NLP typologií. A to je jen zlomek...

Květen 2012

__Obor PERFORMANCE TUNING® na Vysoké škole technicko ekonomické v Českých Budějovicích__Leoš Kubíček na VŠTENa konci semestru získali studenti pátých ročníků vysoké školy unikátní příležitost, seznámit se s jedinečným oborem, který v rámci procesního nastavení formy dokáže zařídit to, že zaměstnanci sami aktivně hledají způsob, jak efektivně zvyšovat výkon své práce. Přestože se to zdá být až neuvěřitelné, dokáže soubor unikátně sestavených metod toto v sociálním systému firmy zařídit. Performance tuning na VŠTEStudenti dostali několik konkrétních případů firem, které díky implementaci oboru Performace Tuning® navýšili své obraty výrazným způsobem.

Téro přednášky se navíc zúčastnili zástupci jak z řad akademického sboru, tak z řad zástupců několika Jihočeských firem, kteří v době krize hledají nové a efektivní cesty, jak této nelehké situaci na trhu působit.

Nejvíce působivou částí přednášky byla práce s členstvími, která reálně firemní kultůru ovládají více, než manažeři. Studenti i ostatní návštěvníci získali konkrétní představu, jak stímto fenoménem zacházet a jak s ním pracovat.

Díky velice inovativním přístupům oboru Performace Tuning® se pan profesor Váchal z VŠTE domnívá, že by se zmínka o oboru měla objevit v připravované učebnici ekonomie, neboť měřitelné přínosy tohoto oboru vypovídají o jeho obrovském potenciálu v rámci aktuální i nadcházející turbulentní doby české i evropské ekonomiky.

Konference JCI - Hospodářští junioři Jihočekého, Středočeského kraje a Prahy pořádali v nově otevřeném hotelu Clarion v Českých Budějovicích dne 3.5.2012 regionální konferenci Podnikání na českobudějovicku - svobodné a transparentní – minulost, současnost a budoucí perspektivy. Součástí konference byla panelová diskuse se zástupci Jihočeských podnikatelů, zástupce banky a zástupců protikorupčních organizací, kterou moderoval jednatel společnosti BCF s.r.o. Leoš Kubíček.Pozvánka a program konference. Článek otištěný Deníkem najdete ZDE

Leoš Kubíček, moderátor konference JCI

Duben 2012

- popis obrázku -

Dne 26.4.2012 sestala společnost BCF s.r.o. výhradním dodavatelem lektorů pro projekt Řešení neřešitelného pro společnost Expertní skupina Callisto CZ, s.r.o. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z ESF. V průběhu více jak 2 let vycvičí naši lektoři přes 180 vedoucích pracovníků všech středních škol Zlínského kraje na moduly vycházející z oboru Performance tuning® - Koučování, Dosahování cílů a Řešení problémů.

Únor 2012

--popis obrázku--

SETKÁNÍ S... tentokrát s HEINRICHEM HOMOLOU na téma UDRŽITELNOST ZMĚNY Dne 22.2.2012 se od 16:30 sešlo v hotelu Budweis v Českých Budějovicích 16 zástupců managementu významných Jihočeských firem, aby společně s výjimečnou osobností Heinrichem Homolou diskutovali na dráždivé téma UDRŽITELNOST ZMĚNY. Samo o sobě již motto setkání vzbudilo rozruch, neboť změna je proces a udržení něčeho, co se mění je přeci nereálné. Heinrich a Leoš Jak zacházet se změnou, kterou potřebujeme zařídit u celé struktury podřízených? Většina z účastníků se shodla, že direktivní nebo poradenský přístup k zaměstnancům má svou omezenou působnost. Výrazně pozitivnější dopad na změny má však vysvětlení smyslu změny tak, aby zaměstnanci důvodu rozměli a navíc, aby se sami aktivně na prováděné změně podíleli...

Přednáška na VŠE v Jindřichově Hradci

Dne 21.2.2012 proběhla přednáška pro studenty VŠE v Jindřichově Hradci, kde jim majitel společnosti BCF s.r.o. představil aktuální trendy v telefonické komunikaci a takvé metody pro zjišťování stavu společnosti dle systemické metodiky.

--popis obrázku--

Leden 2012--popis obrázku--

Právě jsme se přihlásili k podpoře sdružení Podnikáme bez korupce www.podnikamebezkorupce.cz. Přidejte se i Vy!

Podporujeme pracovní začlenění zdravotně postižených

Společnost BCF s.r.o. od ledna 2012 zaměstnala nevidomého telefonního asistenta. Tímto krokem chceme podpořit aktivního člověka, který je ochoten se učit pro něho novým věcem a snaží se nespoléhat jen na zabezpečení ze strany sociálního systému.

Prosinec 2011

Zahájena spolupráce s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity

13.12.2011 proběhla první přednáška pro studenty Jihočeské univerzity na téma oboru Performance tuning®, která otevřela cestu k další, výrazně intenzivnější spolupráci mezi společností BCF s.r.o. a touto akademickou půdou.

--popis obrázku--

Obor Performance tuning® na půdě univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Majitel společnosti BCF s.r.o. Leoš Kubíček představil principy oboru Performance tuning® v rámci přednášky vybraným studentům z projektu Nadaní studenti. Na základě tohoto setkání vznikly eseje na téma využití zadání zadavatele v kokrétních firmách. Tato specifická a velice efektivní metodika práce se trategií byla jednou ze součástí přednášky.

Leoš Kubíček na půdě univerzity Tomáše Bati

Listopad 2011

Úspěch českých zástupců Hospodářských juniorů na světové konferenci JCI v Bruselu

Česká republika má své zastoupení v celosvětové organizaci sdružující mladé podnikatele a manažery. Více o účasti zástupců Hospodářských juniorů České republiky na celosvětovém kongresu JCI v Bruselu najdete zde

--popis obrázku--

Říjen 2011

První národní konference Hospodářských juniorů České republiky - Liblice

Poslední sobotu v měsíci se uskutečnilo první celostátní setkání občanského sdružení mladých podnikatelů a manažerů v kongresovém centru zámku Liblice. Na národní konferenci byla poprvé ve své historii zvolena Národní rada, jejíž členem se stal i majitel společnosti BCF s.r.o. Leoš Kubíček, který navíc moderoval program celé konference.--popis obrázku--

Performance tuning® coaching

Máte opět vyšší plán na rok 2012? Chcete ho opravdu splnit nebo v to jen doufat? Stačí jen intenzivní 2 DNY s námi! Zapojíme všechny vnitřní zdroje Vašich lidí pro splnění plánu. Výstupem budou konkrétní popisy trvalých změn jejich fungování, chování a jednání vedoucí ke splnění plánu. Chcete se dozvědět víc o této efektivní metodě? Zajímají Vás reference?

Pracujeme s nejnovějšími vědeckými metodami, díky kterým dokážeme pro správné hledání řešení zapojovat nevědomí (systemický přístup), získané postupy si správně ukládat jako nové šablony svého chování (Ericksonský komunikační přístup) a následně si je ukotvit tak, aby bylo možné si nové návyky kdykoliv vyvolat (NLP - neuro-lingvistické programování). To vše zarámované koučovacím přístupem. Kontaktujte nás ještě dnes. Kapacita do konce roku je omezena!

Červenec 2011

--popis obrázku--

Na červencovém jednání Výkonné rady občanského sdružení Hospodářští junioři jihočeského kraje byl jako nový člen přijat jednatel naší společnosti. Tím společnost BCF s.r.o. získala svého zástupce mezi dalšími 20 členy tohoto sdružení, které si klade za hlavní cíl kultivaci podnikatelského prostředí. Mezi nejbližší cílové aktivity sdružení patří oživení buňky v Praze a středních Čechách a zajištění přijetí celostátního sdružení do mezinárodní organizace JCI, na jehož základech a pravidlech toto sdružení stojí i v ČR.

Červenec 2011

Performance tuning® SPECIALIST. Akční balíček, který Vám umožní zvýšit výkon své firmy. Žádní poradci a konzultanti, jen VY sami! A na vždy!!! Detail balíčku

Červen 2011

Performance tuning® Event v prostorách HUB Praha

Dne 9.6.2011 se od 19.00 hodin uskutečnila příjemná akce ve velice zajímavých prostorách HUBu v Praze. Pojítkem celého večera bylo téma oboru Performance tuning®, které společně představili Leoš Kubíček, jednatel společnosti BCF s.r.o. a jeden ze spoluzakladatelů oboru Performance tuning® a výkonný ředitel Expertní skupiny Callisto CZ s.r.o. Petr Kallista. Celý večer se nesl v pohodové atmosféře, kde se střídala jednotlivá vystoupení a prezentace s videoukázkami a konkrétními příklady ze života oboru s aktivními diskusemi s návštěvníky HUBu. Zájem o obor dokládali četné dotazy z řad účastníků prezentace a také pozdní hodina jejího ukončení. O osobních zkušenostech manažerů či majitelů firem se můžete dozvědět na oborovém webu www.performancetuning.eu

Květen 2011

Poprvé v tomto měsíci jsme se rozhodli rozeslat první Infoservis mail, ve kterém jsme naše partnery a přátele upozornili na novinky na našem webu, a také připomněli plánované akce. Pokud i Vy chcete být informováni o aktuálních změnách a akcích, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře zde

Duben 2011

--popis obrázku--

Abychom ještě více přiblížili naše exklusivní produkty širší veřejnosti, připravili jsme ve spolupráci se společností Essox s.r.o. finanční produkt, který Vám umožní postupné splácení Vámi vybraného produktu. Splátky je možné rozložit v rozmezí 5 - 45 měsíců. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na adrese info@coaching-experts.cz

Duben 2011

--popis obrázku--

Performance tuning® na půdě Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích. 12.4. ráno se sešli zástupci jihočeských firem a škol, aby osobně zjistili, co tajemně znějící název oboru Performance tuning® vlastně znamená. Během více jak 2 hodinové prezentace začali postupně objevovat tajemství tohoto oboru, jeho silné vědecké základy a ve finále i praktické uplatnění u reálných firem. Na konec si z prezentace odnesli několik konkrétních návodů na to, jak ihned začít ladit výkon svých firem či týmů. Velký zájem vzbudila informace o připravovaném otevření Performance tuning® Academy ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a také Prague Business Clubem.

Březen 2011

--popis obrázku--

Performance tuning® na VŠE. Dne 18.3.2011 proběhla prezentace Úvodu do Performance tuning® pro studenty magisterského studia v rámci předmětu Malé a střední podnikání na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během 1 a půl hodiny dlouhé přednášky představil Leoš Kubíček jako zástupce Expertní skupiny Callisto nejdůležitější vědecké základy, ze kterých obor Performance tuning® vychází. Součástí přednášky bylo mnoho příkladů z praxe, které studentům ukázali konkrétní možnosti využití toho oboru při zvyšování výkonnosti firem.

Leden 2011

--popis obrázku-- Od ledna 2011 se stala společnost BCF s.r.o. členem Jihočeské hospodářské komory. Pro její členy poskytujeme speciální cenové zvýhodnění na individuální i skupinový systemický koučink.

Náš web je určen pro vás všechny, kteří hledáte úspěch, výkon, efektivitu, spokojenost...Nezáleží na tom, zda jste......podnikatel, ředitel, manažer, živnostník, student důležité je, zda máte svůj sen, vizi či konkrétní cíl, a opravdu jej chcete dosáhnout. Pak jsme připraveni Vám aktivně pomoci, abyste si našli pro Vás tu nejlepší a nejpříjemnější cestu k jeho dosažení