Projekt ESF Řešení neřešitelného Zlín

Řešení neřešitelného

- popis obrázku -

Projekt Řešení neřešitelného slaví úspěchy u svých účastníků. Pro příklad využití získaných znalostí a dovedností v praxi zde uvádíme několik referencí konkrétních účastníků. Projekt startoval v dubnu roku 2012 a poslední výcviky jsme realizovali v únoru roku 2014. Během téměř dvou let jsme realizovali 230 výcvikových dnů. Každý z účastníků prošel 3 na sobě nezávyslými výcviky v celkovém rozsahu 10 výcvikových dnů. Každá skupiny byla tvořena v průměru 6 účastníky. Tým byl tvořen 3 klíčovými lektory - Leoš Kubíček (9 skupin), Ing. Vieroslava Kondrátová (6 skupin), PhDr Dana Pařízková (6 skupin) a 2 lektory (Pavla Hodačová, Mgr. Lenka Pokorná Gočová) zajišťující zástup.

Klíčovým tématem celého projektu bylo využívání nejmodernějších poznatků z oblasti fungování tzv.živých systémů pro práci s výkonem, změnou a se zainteresováním ve školství. Přestože byly výcviky primárně postaveny na práci vedoucích pracovníků s jejich odřízenými, již v průběhu prvních výcvikových setkání se ukázal velice efektivní přesah i do práce se studenty. Nedílnou součástí úspěchu projektu byl i fakt, že klíčoví lektoři se mohli opírat o své dlouhodobé zkušenosti z oblasti podnikání, obchodu a práce s lidmi i v neziskovém sektoru.

Reference: Metody a formy, se kterými jsem se v rámci projektových aktivit seznamovala a pod vedením zkušeného lektora procvičovala, mi přinesly nové poznání a řadu nových inspirací pro moji další práci ve školství. Doplnily mi mozaiku technik, smysluplných a užitečných, které mohu ve své práci používat. Jsem přesvědčena o tom, že "dobrý nástroj" může dobře sloužit pouze tehdy, bude-li využíván odborníkem a člověkem s dobrými úmysly. O to první budu usilovat dalším vzděláváním a osobním rozvojem v oblasti koučování. O to druhé svým životem. To první mi bylo zprostředkováno výborným lektorem, v časově náročném, ale velmi zajímavém projektovém vzdělávání, to druhé mě "učili" moji milovaní rodiče. Obojí bylo pro mě velkým darem a životním přínosem.

Ing. Mgr. Jarmila Minaříková - ředitelka Střední průmyslové školy Strojnická Vsetín

Více referencí najdete ZDE

Ve dnech 12 a 13.5.2012 se paralelně ve 3 holích ve Zlínském kraji rozběhly další 3 výcviky vedoucích pracovníků středních škol Zlínského kraje s názvem Performance tuning® Koučování. Jak se většina účastníků shodla, získali díky těmto prvním výcvikovým setkáním nový pohled na témata koučování, členství a také reflexe.

- popis obrázku -

Ve dnech 28 a 29.4.2012 se ve wellness hotelu v Kopaniích rozběhl první výcvik 7 vedoucích pracovníků středních škol Zlínského kraje s názvem Performance tuning® Koučování. Tyto výcviky pomohou účastníkům lépe zvládat jednání s podřízenými při zavádění změn ve fungování a jednání učitelů požadovaných Kurikulární reformou.

- popis obrázku -